Skip to main content

Nasza misja

Misją naszej firmy jest potrzeba dostarczania nowoczesnych rozwiązań nawozowych dla przemysłu rolnego i ogrodniczego.

Dlaczego

to robimy?

W obliczu zmian klimatu, kryzysu energetycznego i przerwanych łańcuchów dostaw  wywołanego przez wojnę na Ukrainie bardzo ważne stało się zaangażowanie zmierzające do rozwiązania kryzysu nawozowego w Polsce.

Zaspokajanie potrzeb w zakresie nawozów przyjaznych środowisku jest szczególnie ważne, dla rozwoju polskiej gospodarki, gdzie branża rolno-spożywcza posiada kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, a także jest filarem polskiego eksportu. Polskie rolnictwo stanowi kluczowy element łańcucha gospodarczo-społecznego, dającego nam nie tylko niezależność produkcji żywności, a także silną pozycją eksportową w sektorze rolno-spożywczym.

Nawozy organiczne dla rolnictwa i ogrodu

Z szacunku

do środowiska

Szanując środowisko, przy wykorzystaniu wiedzy i edukacji ROMGEO pozwoli zapewnić Polsce produkty żywnościowe wysokiej jakości przy zachowaniu rozsądnych cen.